Tijdens een gloedvol betoog bij de Algemene Beschouwingen 2019 gaf fractievoorzitter Bram Schmaal het volgende aan:

  1. Waarom moet de motorrijtuigenbelasting in de provincie Groningen bijna de hoogste zijn van Nederland. Hij pleitte voor verlaging en diende hierover een motie in.
  2. Gaf in zijn voordracht aan een groot voorstander te zijn voor de realisatie van de Lelylijn. Hierover heeft Groninger Belang al eerder een motie ingediend, die unaniem aangenomen is in de vergadering van Provinciale Staten van 29 mei 2019. In de kadernota is hierover niets opgenomen. Hij sprak zijn teleurstelling hierover uit. Gedeputeerde Graper gaf aan dat zij de motie toch gaat uitvoeren.
  3. Spreekt schande uit over het zonder overleg met omwonenden tot stand komen van grote windmolenparken. Grote windmolenparken zijn niet noodzakelijk. De oplossing ligt op zee. Gedeputeerde Homan zegt onomwonden en onvoorwaardelijk toe dat er geen windmolenparken meer komen als gemeenteraden dat niet willen.
  4. Tot slot gaf hij aan dat moet worden voorkomen dat het Nationaal Programma Groningen (N.P.G.) de “snoepjespot” van de provincie en de gemeenten gaat worden.