Voor het eerst in de historie van Provinciale Staten kwam Groninger Belang met een amendementendebat.

In het kader van het project Wunderline moet, in verband met de snelheidsverhoging, het stadion Sappemeer-Oost versneld gesloten worden. We hadden liever gezien dat het station open was gebleven, maar dat behoort niet tot de mogelijkheden.

Maar wij vinden wel dat het station pas gesloten moet worden nadat er onderzoek is gedaan naar realistische en uitvoerbare mobiliteitsalternatieven en dat deze uiterlijk in september 2020 aan Provinciale Staten zijn voorgelegd. Dit element was niet opgenomen in het voorgestelde besluit van GS.

Daarop hebben wij een amendement gemaakt en ingediend. Dit amendement is unaniem door Provinciale Staten aangenomen.

Ons statenlid, Petra Blink, bracht dit amendement op een goede wijze voor het voetlicht. Zij benadrukte dat er realistische en uitvoerbare alternatieven moeten komen.

De publicatie bij het DvhN kunt u via de volgende url benaderen: https://www.e-pages.dk/dvhn/9973/article/933101/30/2/render/?token=f9830eb0710b0d58760b27b7c08638da