Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening

De provincie moet een kleinere rol spelen in de ruimtelijke ordening. Meer zeggenschap naar de gemeenten. Dus meer verantwoordelijkheid neerleggen daar waar het hoort!  Het provinciaal omgevingsplan (POP) zal veel minder gedetailleerd moeten worden en de gemeenten zullen dan

Lees meer

Economie

Economie

De provincie moet zich actief inzetten om werkgelegenheid te creëren en moet daarvoor voorwaarden scheppen zodat bedrijven zich hier kunnen vestigen en kunnen groeien. Bijvoorbeeld door het aanpassen of faciliteren van de infrastructuur. De economische ontwikkeling biedt kansen. Groningen heeft

Lees meer

Gaswinning

Gaswinning

De gevolgen van de gaswinning zijn voelbaar in de provincie. De veiligheid staat voorop en moet gegarandeerd worden. Geen schaliegasproeven als vooraf niet met 100% zekerheid gegarandeerd kan worden dat deze veilig zijn. Niet alleen lapmiddelen, maar structurele oplossingen voor

Lees meer

Groninger Belang over energietransitie

Onlangs spraken Provinciale Staten over de zogenaamde “Energietransitie”. Groninger Belang is daarbij kritisch op een al te gemakkelijk kiezen voor windmolens. Lees de bijdrage van Statenlid Petra Blink hieronder

Energietransitie.

(omschoakeln naar neije mootse braandstof)

Maart dialectmaand. Dus in’t Grunnings.

Lees meer

Teleurstellende brief aan Kamp over Windpark N33

Bij de laatste Statenvergadering kwam opnieuw WindparkN33 aan de orde.

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten moesten in een brief een reactie geven op de Windparkplannen van Minister Kamp. In de commissievergadering waren alle fracties het er over eens dat een

Lees meer

Referendum over herindeling

Op woensdag 13 april sprak de commissie bestuur over de gemeentelijke herindelingen in Groningen.

Zoals bekend was Groninger Belang bij het aantreden van het nieuwe provinciebestuur enthousiast dat deze in tegenstelling tot hun voorgangers van mening waren dat een herindeling

Lees meer