Vragen over onbewaakte overgangen in de provincie

Vanmiddag wilde Groninger Belang in de rondvraag bij de commissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid vragen stellen over de situatie bij onbewaakte overgangen op het spoor in Groningen.
Dit bleek niet mogelijk omdat dit kennelijk niet bij Ruimte, Natuur en Leefbaarheid

Lees meer

Roer moet om bij plannen Nationaal Coördinator

Groninger Belang maakt zich ernstig zorgen over de plannen van de Nationaal Coördinator Groningen. “Alleen maar berekeningen en onderzoeken, veel te veel bureaucratie en het duurt allemaal veel te lang.” zegt Statenlid Petra Blink: “Wanneer gaan we versterken? De tijd

Lees meer

Motorrijtuigenbelasting Groningen blijft onnodig hoog…

Groninger Belang heeft voorgesteld de motorrijtuigenbelasting extra te verlagen. De provincie heeft namelijk een luxepositie want er is flink geld over voor in de spaarpot, namelijk ruim 10 miljoen euro. Dat hoeft wat ons betreft niet. Bovendien is Groningen een

Lees meer

Dien een zienswijze in tegen Windpark N33!

Met een grote advertentie in het DvhN roept de Statenfractie van Groninger Belang dinsdagmorgen de bevolking van Oost-Groningen op om een zienswijze in te dienen tegen windpark N33.

Het is hard nodig dat inwoners zich tegen deze plannen verzetten zo

Lees meer

Groninger Belang wil verlaging motorrijtuigenbelasting!

Groningen moet uit de top 4 van duurste provincies

De Statenfractie van Groninger Belang gaat volgende week bij de begrotingsbehandeling een motie indienen om de opcenten naar beneden te krijgen.

“In 2011 zijn de opcenten verhoogd omdat de Provincie geld

Lees meer

RTV-Noord verdient steun

Bij de bespreking van de Najaarsnota kwam de situatie van RTV Noord aan de orde.

De omroep dreigt in zwaar weer terecht te komen nu een bezuiniging vanuit Den Haag aanstaande is. Groninger Belang vindt dat de partij steun verdient.

Lees meer

Windmolenparken

Windmolenparken

Groningen is verantwoordelijk voor een groot deel van de energieproductie van Nederland. Groningen neemt hierin een grote verantwoordelijkheid. Bij het aanleggen van windmolenparken moet er draagvlak aanwezig zijn. De gemeenten spelen hier een cruciale rol. De minimale afstand tussen een

Lees meer

Herindeling

Herindeling

Een herindeling moet van onderaf komen, dus vanuit de gemeenten zelf. Daar ligt ook het mandaat. Een herindeling is ,volgens diverse onderzoeken, niet goedkoper en efficiënter dan vaak gedacht wordt. De herindeling kan een oplossing zijn voor bestuurlijke problemen maar

Lees meer

Provincie laat Haren in de kou staan

Gedeputeerde Staten maakt een farce van wat een goed proces rond herindeling of zelfstandigheid voor Haren zou moeten zijn.

Groninger Belang heeft samen met andere oppositiepartijen tijdens een extra Statenvergadering een motie ingediend om de gemeente Haren in staat te

Lees meer