Op 18 oktober is op aanvraag van Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PvdD, en PVV een spoeddebat aangevraagd over de heikele herindelingskwestie rond Haren.

Hieronder de integrale inbreng van ons Statenlid Marc Scheffers in eerste termijn

Spoeddebat Haren:
Voorzitter, ik vraag me af wat gedeputeerde Brouns als eerste te binnen schoot toen hij doorkreeg dat door zijn toedoen de gemeente Groningen wordt opgeheven:”Even Apeldoorn bellen?”
Voorzitter we spreken vandaag over bestuurlijk geklungel ten top. Gedeputeerde Brouns is van meet af aan gewaarschuwd door de oppositie hier, de politiek en de burgers van Haren.
De Lichte Samenvoeging is niet mogelijk omdat niet aan de voorwaarden is voldaan. In de wereld van Gedeputeerde Brouns leek echter alles mogelijk, totdat hij nu ook van de Raad van State het deksel op de neus heeft gekregen.We zullen er wel gekleurd opstaan bij de Raad van State,want eigenlijk zegt die met zoveel woorden: “Jongens, jullie kunnen toch wel gewoon lezen?”
Voorzitter, Bestuurders maken fouten. Goede bestuurders onderscheiden zich door hun fouten toe te geven. Gedeputeerde Brouns kiest een route die niet past in dit huis. Zijn eerste actie was direct Haren de schuld geven. Zo werd weer een hoofdstuk aan het framen van Haren toegevoegd. Op twitter ging onze gedeputeerde vervolgens ook nog eens op kinderachtige wijze tekeer tegen andere bestuurders.
Komt wat “Trump-achtig” over. Mijn fractie vindt dit een uiterst beschamende vertoning die een gedeputeerde onwaardig is.Voor de duidelijkheid, en met name voor de coalitiefracties
die dit fiasco hebben laten gebeuren:Staat u er bij stil dat de gemeente Groningen op houdt te bestaan? Dat alle betrekkingen en verbintenissen van de gemeente Groningen straks eindigen?
Dat alles op het gebeid van Onroerend goed, vervoer,infrastructuur, dienstverlening etc, straks opnieuw moet worden overeengekomen en vastgelegd? Dat alle Verordeningen etc. straks opnieuw moeten worden vastgesteld? Daarom stellen wij de gedeputeerde de vraag, wat gaat dit staaltje bestuurlijk onvermogen ons daadwerkelijk kosten?

En wat heeft het ons al gekost? Achteraf kunnen we stellen dat mevrouw Kool een hele dure schnabbel is bezorgd die volkomen zinloos was. Welke kosten zijn daar aan gespendeerd? Ik veronderstel dat het geen vrijwilligerswerk was.Voorzitter, het ontwerp dat ter inzage lag, klopt voor geen kant, en is achterhaald. Burgers hebben geen zienswijze ingediend over het opheffen van de gemeente Groningen,omdat dat niet aan de orde was. Dat doet dan toch geen recht aan inspraak in een democratisch proces? Moeten we niet terug naar de tekentafel, graag een antwoord hierop.Tot slot voorzitter, is de conclusie nu niet juist dat de gemeente Groningen op grond van artikel 21 wet Arhi al lang onder financieel toezicht had moeten worden gesteld?
Heeft de gedeputeerde deze omissie inmiddels hersteld? En is de conclusie dan ook terecht dat Haren vanaf nu mag mee praten over de uitgaven van de gemeente Groningen,zoals andersom bij de Brandweerkazerne het geval was?
Tot zover voorzitter