Groninger Belang over energietransitie

Onlangs spraken Provinciale Staten over de zogenaamde “Energietransitie”. Groninger Belang is daarbij kritisch op een al te gemakkelijk kiezen voor windmolens. Lees de bijdrage van Statenlid Petra Blink hieronder

Energietransitie.

(omschoakeln naar neije mootse braandstof)

Maart dialectmaand. Dus in’t Grunnings.

Lees meer

Teleurstellende brief aan Kamp over Windpark N33

Bij de laatste Statenvergadering kwam opnieuw WindparkN33 aan de orde.

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten moesten in een brief een reactie geven op de Windparkplannen van Minister Kamp. In de commissievergadering waren alle fracties het er over eens dat een

Lees meer

Referendum over herindeling

Op woensdag 13 april sprak de commissie bestuur over de gemeentelijke herindelingen in Groningen.

Zoals bekend was Groninger Belang bij het aantreden van het nieuwe provinciebestuur enthousiast dat deze in tegenstelling tot hun voorgangers van mening waren dat een herindeling

Lees meer