Geen duidelijkheid omtrent Groninger windmolens

Geen duidelijkheid omtrent Groninger windmolens

Geen duidelijkheid omtrent Groninger windmolens

De fractie van Groninger Belang zet vraagtekens bij de ontwikkelingen rondom de energietransitie van het Groningse gas naar groene energiebronnen. Het provinciebestuur van de provincie Groningen is voornemens om mee te werken aan een plan

Lees meer

Groningen opgeofferd als wingewest; RES pakt slecht uit

Groningen opgeofferd als wingewest; RES pakt slecht uit

De Regionale Energiestrategie (RES) lijkt desastreus uit te pakken voor de provincie Groningen. Bekijk het kaartje om te zien wat er gebeurt in Nederland. Terwijl grote delen van Noord-Holland, Zuid-Holland, Overijssel en heel Limburg niets doen, offert ons provinciebestuur deze

Lees meer

Wordt Groningen het stopcontact van Nederland?

Wordt Groningen het stopcontact van Nederland?

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is voornemens om voor 1 juni een bod van 5,7 TerraWatt neer te leggen. Daarmee wil de provincie Groningen bijna éénzesde deel van de totale landelijke opgave voor haar rekening nemen.

Lees meer

Loket Leefbaarheid weer tot 7 oktober open

In het kader van het Nationaal Programma Groningen is het mogelijk om voor projecten maximaal € 10.000,= subsidie te krijgen. Hiervoor is een speciaal loket in het leven geroepen te weten het Loket Leefbaarheid dat ondergebracht is bij Groninger Dorpen.

Lees meer