Wat betekent de RES voor uw leefomgeving?

Wat betekent de RES voor uw leefomgeving?

Het provinciebestuur van de provincie Groningen heeft een concept ingestuurd voor de Regionale Energie Strategie (RES). Daarin staat dat de provincie Groningen 5,7 TerraWatt aan duurzame energie wil opwekken. Dat is ongeveer eenzesde van de landelijke doelstelling van 35 TerraWatt

Lees meer

Politieke alliantie in Noordelijk stikstofdossier

Politieke alliantie in Noordelijk stikstofdossier

De Fryske Nasjonale Party (FNP), Sterk Lokaal Drenthe, Groninger Belang en de Partij voor het Noorden hebben de handen ineen geslagen als het gaat om het Noordelijk stikstofdossier. De partijen uit de drie provinciale staten delen een visie waarin wordt

Lees meer

Geen duidelijkheid omtrent Groninger windmolens

Geen duidelijkheid omtrent Groninger windmolens

Geen duidelijkheid omtrent Groninger windmolens

De fractie van Groninger Belang zet vraagtekens bij de ontwikkelingen rondom de energietransitie van het Groningse gas naar groene energiebronnen. Het provinciebestuur van de provincie Groningen is voornemens om mee te werken aan een plan

Lees meer

Groningen opgeofferd als wingewest; RES pakt slecht uit

Groningen opgeofferd als wingewest; RES pakt slecht uit

De Regionale Energiestrategie (RES) lijkt desastreus uit te pakken voor de provincie Groningen. Bekijk het kaartje om te zien wat er gebeurt in Nederland. Terwijl grote delen van Noord-Holland, Zuid-Holland, Overijssel en heel Limburg niets doen, offert ons provinciebestuur deze

Lees meer

Wordt Groningen het stopcontact van Nederland?

Wordt Groningen het stopcontact van Nederland?

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is voornemens om voor 1 juni een bod van 5,7 TerraWatt neer te leggen. Daarmee wil de provincie Groningen bijna éénzesde deel van de totale landelijke opgave voor haar rekening nemen.

Lees meer