Loket Leefbaarheid weer tot 7 oktober open

In het kader van het Nationaal Programma Groningen is het mogelijk om voor projecten maximaal € 10.000,= subsidie te krijgen. Hiervoor is een speciaal loket in het leven geroepen te weten het Loket Leefbaarheid dat ondergebracht is bij Groninger Dorpen.

Lees meer

Verwarring over komst nieuwe partij Drents Gronings Belang

De komst van de one-issue partij met de naam Drents Gronings Belang gaat, aldus Bram Schmaal, fractievoorzitter van Groninger Belang, verwarring opleveren. Deze mogelijk nieuwe partij gaat zich vooral richten op de windmolenproblematiek. Groninger Belang wacht eerst de verdere

Lees meer

Hans Haze houdt maidenspeech

Hans Haze heeft zojuist ten opzichte van van de leden van Provinciale Staten zijn maidenspeech gehouden. Zijn voordracht ging over het programmakader Nationaal Programma Groningen (NPG). Hij pleitte ervoor dat het NPG voor alle Groningers moet zijn, maar dat het

Lees meer