North Refinery saga blijft (nog) mistig

De gang van zaken bij de failliete olieverwerker North Refinery blijft enorm mistig.

De provincie Groningen heeft vorig jaar ingegrepen omdat de curator van het failliete olieverwerkingsbedrijf North Refinery naar de mening van het provinciebestuur steken liet vallen.

De curator,

Lees meer

Open brief aan GS met de beste wensen

Onze Statenfractie heeft het college van GS bij haar aantreden complimenten gemaakt over de nieuwe koers die dit college wilde varen. Herindeling van onderop, meer ruimte voor gemeenten bij ruimtelijk beleid, samen met gemeenten optrekken in plaats van tegenstander zijn;

Lees meer

Groninger Belang wil geen gedoe bij rondweg Bedum

Onenigheid over grondruil bedreigt een snelle aanleg van de rondweg Bedum.
Een aantal betrokken grondeigenaren willen graag een ruildeal sluiten met de Provincie Groningen, maar er is nog lang geen deal met de Provincie Groningen.

Niet uitgesloten is dat de

Lees meer

Airport Eelde: Visie en lef belangrijk

Groninger Belang vindt het belangrijk om te investeren in Airport Eelde. Dit heeft onze fractie bij de Statenvergadering van 14 december duidelijk gemaakt.

“Wel of niet investeren, het heeft allemaal te maken met visie. Je hebt visie of je hebt

Lees meer

Vragen over onbewaakte overgangen in de provincie

Vanmiddag wilde Groninger Belang in de rondvraag bij de commissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid vragen stellen over de situatie bij onbewaakte overgangen op het spoor in Groningen.
Dit bleek niet mogelijk omdat dit kennelijk niet bij Ruimte, Natuur en Leefbaarheid

Lees meer

Roer moet om bij plannen Nationaal Coördinator

Groninger Belang maakt zich ernstig zorgen over de plannen van de Nationaal Coördinator Groningen. “Alleen maar berekeningen en onderzoeken, veel te veel bureaucratie en het duurt allemaal veel te lang.” zegt Statenlid Petra Blink: “Wanneer gaan we versterken? De tijd

Lees meer

Motorrijtuigenbelasting Groningen blijft onnodig hoog…

Groninger Belang heeft voorgesteld de motorrijtuigenbelasting extra te verlagen. De provincie heeft namelijk een luxepositie want er is flink geld over voor in de spaarpot, namelijk ruim 10 miljoen euro. Dat hoeft wat ons betreft niet. Bovendien is Groningen een

Lees meer

Dien een zienswijze in tegen Windpark N33!

Met een grote advertentie in het DvhN roept de Statenfractie van Groninger Belang dinsdagmorgen de bevolking van Oost-Groningen op om een zienswijze in te dienen tegen windpark N33.

Het is hard nodig dat inwoners zich tegen deze plannen verzetten zo

Lees meer

Groninger Belang wil verlaging motorrijtuigenbelasting!

Groningen moet uit de top 4 van duurste provincies

De Statenfractie van Groninger Belang gaat volgende week bij de begrotingsbehandeling een motie indienen om de opcenten naar beneden te krijgen.

“In 2011 zijn de opcenten verhoogd omdat de Provincie geld

Lees meer