Onze verkiezingskrant!

Huis-aan-huis bezorgt door de gehele provincie Groningen, onze verkiezingskrant voor de Provinciale Staten verkiezing 2019:

Klik op de krant!

Lees meer

Windmolenparken

Windmolenparken

Groningen is verantwoordelijk voor een groot deel van de energieproductie van Nederland. Groningen neemt hierin een grote verantwoordelijkheid. Bij het aanleggen van windmolenparken moet er draagvlak aanwezig zijn. De gemeenten spelen hier een cruciale rol. De minimale afstand tussen een

Lees meer

Herindeling

Herindeling

Een herindeling moet van onderaf komen, dus vanuit de gemeenten zelf. Daar ligt ook het mandaat. Een herindeling is ,volgens diverse onderzoeken, niet goedkoper en efficiënter dan vaak gedacht wordt. De herindeling kan een oplossing zijn voor bestuurlijke problemen maar

Lees meer

Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening

De provincie moet een kleinere rol spelen in de ruimtelijke ordening. Meer zeggenschap naar de gemeenten. Dus meer verantwoordelijkheid neerleggen daar waar het hoort!  Het provinciaal omgevingsplan (POP) zal veel minder gedetailleerd moeten worden en de gemeenten zullen dan

Lees meer

Economie

Economie

De provincie moet zich actief inzetten om werkgelegenheid te creëren en moet daarvoor voorwaarden scheppen zodat bedrijven zich hier kunnen vestigen en kunnen groeien. Bijvoorbeeld door het aanpassen of faciliteren van de infrastructuur. De economische ontwikkeling biedt kansen. Groningen heeft

Lees meer