De Eerste Kamer der Staten-Generaal

De Eerste Kamer der Staten-Generaal

We krijgen af en toe de vraag waar wij op gaan stemmen voor de eerste kamer.

Het antwoord daarop is dat wij vanuit Groninger Belang enkel gaan voor een kandidaat die opkomt voor Groningen. Dit doen we op twee manieren;

Wij hebben als partij een geschikte Groninger kandidaat voorgedragen bij de Onafhankelijke Senaat Fractie (OSF) welke nu een zetel heeft in de eerste kamer. We hebben hierbinnen in de afgelopen vier jaar een goed contact opgebouwd met de andere onafhankelijke provinciale partijen.
Annemarie Heite staat tweede bij de nieuwe politieke partij code oranje. Wij vinden haar ook geschikt voor de eerste kamer. We gaan in ieder geval voor een kandidaat die echt voor Groningen opkomt, niet alleen in woord, maar ook in daad!

De reden dat we deze twee sporen volgen heeft te maken met het volgende:
De eerste kamer wordt getrapt gekozen, dit houdt in dat de statenleden in de provincies de eerste kamer leden kiezen. Dit gaat met stemwaarden en deze is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie en het aantal statenleden. Het aantal inwoners wordt gedeeld door het aantal statenleden en dan nog een keer door 100. De stemwaarde in de provincie Groningen is nu voor 1 provinciale statenlid 136 punten.
Om 1 kandidaat in de eerste kamer te krijgen zijn er ruim 2250 stempunten nodig.
In de provincie Groningen zijn 43 statenzetels, als ALLE statenleden op dezelfde partij zouden stemmen dan zou dat iets meer dan 2 eerstekamerleden opleveren (43×136/2250=2,6). Maar dit zal natuurlijk niet gebeuren, want de statenleden gaan op kandidaten stemmen van zijn/haar partij.
Met deze wetenschap is het onmogelijk om eerlijk te kunnen zeggen wie er in de eerste kamer gaat komen. Echter is het, omdat de vertegenwoordiging voor Groningen belangrijk is in de eerste kamer, niet verstandig en eerlijk om de keuze nu al te beperken.

Pas na de provinciale statenverkiezingen zal duidelijk worden of er ook in andere provincies draagvlak is te vinden voor Annemarie Heite of voor onze eigen kandidaat binnen de OSF. Het wordt dus nog een hele puzzel, maar we gaan hoe dan ook voor een kandidaat voor Groningen!

De kieslijst met daarop de kandidaten voor de eerste kamer wordt pas op 23 april ingeleverd.