Portefeuilles en commissies

Binnen de Statenfractie werken we met zowel een commissie indeling als portefeuilleverdeling.

Hoe zit dit? Provinciale Staten kent commissies. Dit zijn er in totaal twee. Deze commissies bespreken alle stukken voor die vervolgens naar de officiele Statenvergadering worden doorgestuurd.

Afhankelijk van de onderwerpen zijn de deelnemers aan de commissies Petra Blink, Hans Haze en Bram Schmaal. Uiteraard vervangen zij elkaar onderling.

De portefeuilleverdeling is als volgt:

Bram Schmaal
Bereikbaarheid, Economie, Ruimte, Financiën, Openbaar bestuur en Bedrijfsvoering.

Petra Blink
Sociaal en Welzijn, OV-bureau, Milieu, Natuur, Landbouw en Platteland. Mijnbouwschade tengevolge van aardgaswinning en mijnbouwwinning, Nationaal Programma Groningen(N.P.G.), Windmolens en Energietransitie.

Hans Haze
Algemene zaken, Kunst en Cultuur, Sport en Maatschappelijke onderwerpen.