ANBI gegevens Groninger Belang

Naam ANBI                  : Groninger Belang

RSIN nummer              : 8545 61 493

 

Postadres                       :

Secretariaat Groninger Belang

Stationsstraat 3

9641 KE  Veendam

 

Bestuurders

: de heer G. Klein             (voorzitter)

: mevrouw C.A. Knot       (secretaris)

: de heer G.A. Kupers      (penningmeester)

: de heer E.R. Swaagman (bestuurslid algemeen)

: mevrouw L. Lenting    (bestuurslid algemeen)

Beloningsbeleid : alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor het Groninger Belang onbezoldigd.

 

Doelstelling:

De vereniging Groninger Belang heeft tot doel, op te komen voor de belangen van de bewoners van de provincie Groningen. Door het inspannen in samenwerking met andere lokale partijen op gemeentelijk niveau in de provincie Groningen en daar door te komen tot een afvaardiging in Provinciale Staten van Groningen.

Inkomsten:

De inkomsten worden verkregen door eenmalig inleg geld van de leden, een jaarlijkse contributie, een maandelijkse afdracht van de Statenleden, giften en een bijdrage van de Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL), welke een senator heeft in de Eerste Kamer.

Vermogensbeheer en -besteding:

De gelden worden beheerd door een vijfkoppig bestuur, welke bijeenkomsten organiseert met de leden om hun bij te praten en voor te lichten over uiteenlopende onderwerpen die in de provincie Groningen spelen. Tevens worden er bijdragen verstrekt voor de gemeentelijke verkiezingen aan de leden en de verkiezingen voor Provinciale Staten. Dit laatste na instemming van de ALV, welke minimaal eens per jaar wordt gehouden en waar de financiën worden besproken en er decharge aan de penningmeester wordt verleend.

Activiteiten:

11 juni 2022 hebben wij de ALV gehouden waarin er diverse commissies zijn benoemd voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2023, vervolgens zijn de leden bijgepraat over de zaken welke spelen in de staten en hebben we besproken of we mee gaan doen aan de waterschap verkiezingen. Tot slot hebben we, mede door de ondersteuning van Groninger Belang in de provincie Groningen, 11 wethouders mogen leveren namens de plaatselijke politieke partijen in de Groninger gemeenten.

De Statenfractie van Groninger Belang is met drie Statenleden vertegenwoordigd in Provinciale Staten van Groningen en houdt zich bezig met het politieke gedeelte van de vereniging. Groninger Belang komt op voor de belangen van de inwoners van de provincie Groningen en staat voor “politiek van onderop”, dus vanuit de inwoners en de gemeenten naar de bestuurlijke lagen daarboven.

 

Standaard formulier publicatieplicht ANBI Algemeen en financiële verantwoording:

2022 standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z3fol