Onafhankelijk van “Haagse belangen”

Het Groninger Belang is ontstaan uit de behoefte van lokale partijen om mee te denken over en mee te werken aan verandering van het provinciale beleid. Groningen kent een aantal grote dossiers waarvan het Groninger Belang vindt dat er meer naar de inwoners van onze provincie moet worden geluisterd. De belangen van deze inwoners moet meer centraal staan. Voorbeelden zijn de aardgaswinning en de gevolgen daarvan, windmolens en de gemeentelijke herindeling. Ook de economische ontwikkeling en werkgelegenheid kan anders en beter aangepakt worden. Het Groninger Belang is volledig onafhankelijk van Haagse belangen. Wij denken en handelen vanuit één gedachte: Wat is goed voor Groningen? Wij zijn trots op Stad en Ommeland en willen werken aan een sterke en daadkrachtige provincie.

Onze leden:

Wat Groninger Belang uniek maakt is dat onze partij bestaat uit andere partijen. Het klinkt normaal maar is heel bijzonder. 10 lokale partijen in de provincie Groningen zijn lid van Groninger Belang. Zij hebben gezamenlijk het programma van onze partij opgesteld. De 10 lokale partijen delen dus de inhoud van dit programma met elkaar. Op dit vlak zijn zij met elkaar verbonden.

Daarnaast voeren de lokale partijen in de eigen gemeenten de koers die zijzelf kiezen. Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben onze leden 61 raadsleden en 12 wethouders! veruit de grootste bestuurlijke partij van onze provincie.

Deze voor ons zo vanzelfsprekende werkwijze is bij de grote landelijke partijen ondenkbaar. Hier volgt men eerst in de provincie, en dan in gemeenten, een koers die in Den Haag wordt uitgezet.

Dit willen wij nadrukkelijk niet.

En onze leden ook niet.

Onze ledenpartijen zijn de volgende: