Met een grote advertentie in het DvhN roept de Statenfractie van Groninger Belang dinsdagmorgen de bevolking van Oost-Groningen op om een zienswijze in te dienen tegen windpark N33.

Het is hard nodig dat inwoners zich tegen deze plannen verzetten zo zegt Groninger Belang:
Windmolens die heel dicht tegen bebouwing aan staan en twee keer de hoogte hebben van de Martinitoren passen niet in het Groninger landschap meent de Statenfractie.

“Daarbij komt natuurlijk ook nog dat de molens niet op déze plekken hadden hoeven staan als de provinciale politiek wat meer lef had getoond.
Wat wij merken is dat de regeringspartijen in provinciale staten heel hard boe-roepen over deze plannen, maar op het moment dat ze er invloed op uit kunnen oefenen weten ze niet hoe hard ze weg moeten rennen. Ze durfden geen voorkeursvariant te kiezen zodat minister Kamp een beslissing moest nemen. Het is geen geheim dat de coalitie in de staten juist meer windenergie op land wil creëren.“

Groninger Belang twijfelt er niet aan dat veel inwoners een zienswijze zullen indienen. “Als je nu geen zienswijze indient kun je straks niet in beroep tegen het besluit. Bovendien zijn er al voorbeeldzienswijzen van de gemeenten Menterwolde en Veendam beschikbaar. Het kost dus maar weinig moeite. Tijd voor actie!” stelt de partij die hiervoor een actiepagina op haar website heeft geopend.

Inwoners moeten zienswijzen voor 10 november insturen.