De provincie moet zich actief inzetten om werkgelegenheid te creëren en moet daarvoor voorwaarden scheppen zodat bedrijven zich hier kunnen vestigen en kunnen groeien. Bijvoorbeeld door het aanpassen of faciliteren van de infrastructuur. De economische ontwikkeling biedt kansen. Groningen heeft ruimte, mankracht en kennis. De Groningers staan bekend om hun goede werkhouding. Werk moet aansluiten bij de opleiding en kennis van de inwoners en andersom ook. De beste garantie voor een goed bestaan is werk! Daarom moeten we inzetten om bedrijven naar de provincie Groningen te krijgen in plaats van geld in een banenplan te steken. Bedrijvigheid stimuleren, zoals het verder ontplooien van toerisme. De provincie moet zoveel mogelijk regionaal aanbesteden dit komt de regionale economie ten goede.