Groninger Belang pleit voor één schadeloket en één schadefonds waar alle delfstofbedrijven, waaronder NAM, Nedmag, Akzo en Noryon, samen geld in steken. Ook mag er een bijdrage verwacht worden van het waterschap en het ministerie van Economische Zaken, vindt Statenlid Petra Blink. “Te denken valt aan een percentage van de omzet. Daarnaast wil Groninger Belang dat de bewijslast wordt omgekeerd. Gedupeerden worden direct schadeloos gesteld. En wie de schade aan de woning veroorzaakt heeft? Dat vechten de partijen onderling maar uit.” Blink noemt het: “Aan de voordeur betalen en bij de achterdeur verhalen. Per slot van rekening hebben gedupeerden niet gevraagd om schade en zou het ook niet hun probleem moeten zijn door wie de schade wordt vergoed. Als het maar vergoed wordt.”

Foto: Hardscarf. Voormalig café uit 1906 dat sinds 1972 dienstdoet als dorpshuis Aig’n Heerd van het dorp Leermens, gemeente Loppersum.