Groningen fungeert al eeuwen als het stopcontact van Nederland. Daarvoor zijn veel bodemschatten uit de Groninger grond gehaald en nog altijd wordt er volop gas gewonnen uit onze ondergrond. En dat is niet zonder gevolgen en zeker niet zonder gevaar. In heel Groningen tref je huizen met mijnbouwschade aan, waarbij met name het noorden en het oosten van onze zwaar getroffen zijn door de vele aardbevingen in het gebied, veroorzaakt door mijnbouw en gaswinning. “Dat moet stoppen”, vindt kandidaat-Statenlid Eric Bakker uit Kantens. “Het is gewoonweg niet veilig meer om door te gaan met roofbouw die in onze provincie wordt gepleegd. Het is onverantwoord om door te gaan met het winnen van gas uit de Groninger bodem.” Groninger Belang wil dat de gaswinning zo snel mogelijk naar NUL gaat. Zonder omwegen. En dat de schade die ontstaan is én die nog gaat ontstaan snel en ruimhartig wordt vergoed. Het is belangrijk dat we toegaan naar één loket waar onze inwoners terecht kunnen voor ál hun mijnbouwschade. En daar ook serieus worden genomen. Bakker: “Groningers hebben niet gevraagd om scheuren in hun huizen. Die lasten hebben we gekregen, terwijl de lusten vooral in de Randstad terecht zijn gekomen. Het is tijd voor een frisse wind. Tijd om de veiligheid van Groninger op één te zetten en de schades te herstellen.” Stem daarop op 15 maart aanstaande op Groninger Belang, de partij voor én door Groningers. Ook provinciaal stem je lokaal. Want Groningen verdient beter.