De gevolgen van de gaswinning zijn voelbaar in de provincie. De veiligheid staat voorop en moet gegarandeerd worden. Geen schaliegasproeven als vooraf niet met 100% zekerheid gegarandeerd kan worden dat deze veilig zijn. Niet alleen lapmiddelen, maar structurele oplossingen voor de bewoners. De bevolking in de getroffen gebieden ontzorgen en gericht compenseren. Daaronder vallen ook de waardedaling van onroerend goed en de vermindering van het woongenot. Renovatie en herbouw moeten zoveel mogelijk gebeuren met inachtneming van het karakter van het dorpsgezicht en landschap.  Cultuurhistorische gebouwen mogen niet verloren gaan. Er moet een fonds worden ingesteld dat ook de schades na de gaswinning compenseert. Een onafhankelijke schade afhandeling is essentieel, eveneens als onafhankelijkheid bij het bepalen van (her) bouwnormen.

Veiligheid staat voor het Groninger Belang voorop.