Van Duitsland tot aan de Tweede Kamer in Den Haag is men enthousiast over de aanleg van de Lelylijn. Fantastisch nieuws voor het Noorden dat door de aanleg van de Lelylijn beter bereikbaar wordt, vindt Groninger Belang. Helaas neemt het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een afwachtende houding aan en verschuilt gedeputeerde Fleur Gräper zich achter een stapel onderzoeken die ze nog wil doen. Ondertussen dendert de trein onverminderd hard door en dreigt Groningen de aansluiting te verliezen.

Kans voor het Noorden

In de Provinciale Staten is eerder dit jaar unaniem een motie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen door te pakken met de Lelylijn. Alle fracties in de Provinciale Staten zijn overtuigd van de kansen die de aanleg van deze spoorverbinding tussen Hamburg en Amsterdam, via Groningen, biedt. Fractievoorzitter Bram Schmaal van Groninger Belang: “De Lelylijn is belangrijk voor de sociaal-economische ontwikkeling van Noord-Nederland. Het aanleggen van deze verbinding verkleint de reistijd tussen de Randstad en het Noorden en vergroot daarmee de bereikbaarheid van Groningen.”

Veel voordelen
Hierdoor wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om zich in de provincie Groningen te vestigen, stelt Groninger Belang. Schmaal: “In delen van de provincie hebben we te maken met krimp, zowel op het economische vlak als sociaal. Met de aanleg van de Lelylijn kunnen we de economie in het Noorden een impuls geven. De spoorverbinding zal niet alleen bedrijven naar onze provincie trekken, maar ook nieuwe inwoners die hier werkgelegenheid vinden.” Dat laatste levert nog een tweetal extra voordelen op. Door het verplaatsen van werkgelegenheid wordt de druk op de woningmarkt in de Randstad kleiner. Tevens levert de Lelylijn een bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot door een vermindering van het aantal reisbewegingen per auto tussen de Randstad en het Noorden.

Van uitstel naar afstel?
Niet alleen in Groningen zijn de Lelylijn-plannen met enthousiasme ontvangen. Ook in Friesland en Flevoland juicht men de ontwikkeling van deze spoorverbinding toe. Schmaal: “Groninger Belang maakt zich dan ook zorgen over de houding van het College van Gedeputeerde Staten in onze provincie. De gedeputeerde blijft zich om onduidelijke redenen verschuilen achter ‘meer onderzoeken die ze nog wil laten uitvoeren’. Ondertussen dendert deze spreekwoordelijke trein gewoon door, met het Groninger college van GS dat er als een laatste wagonnetje achteraan waggelt.” Groninger Belang wil dat het provinciebestuur kleur bekent en zich hard maakt voor de aanleg van de Lelylijn. Schmaal: “Van uitstel komt vaak afstel. En dat kunnen wij ons in dit dossier niet veroorloven. Wij willen het college dan ook oproepen om niet langer af te wachten, maar een actieve houding aan te nemen en de kar te gaan trekken. De belangen voor onze mooie provincie Groningen zijn groot. Op diverse vlakken. Daar hoort een koplopersrol bij.”