Niet nagekomen afspraken en gebroken beloftes. Afspraak is afspraak, vindt Groninger Belang. 3,9 miljard kubieke meter gas uit de Groninger bodem is géén 7,6 miljard kubieke meter gas. Ongeacht wat de leveringscontracten met onder meer Duitsland voorschrijven. Deze verhoging is onacceptabel en brengt de veiligheid van Groningers in het geding.  

Groninger Belang steunt de brief die door Gedeputeerde Staten is verstuurd richting Den Haag, waarin het kabinet wordt opgeroepen zich aan de afspraken met Groningen te houden. Een gang naar de rechter, zoals door CdK René Paas aangekondigd in Nieuwsuur, vinden wij logisch en terecht. Mocht de rechter in het voordeel van het kabinet besluiten, dan moet -ook volgens Groninger Belang- de volledige winst uit de gaswinning naar Groningen.   

Langs deze weg willen wij de gemeenteraden en colleges in onze provincie vragen om de brief richting Den Haag 100% te ondersteunen. Het is belangrijk om, ondanks de politieke verschillen, nu met één sterk en uitgesproken statement te komen richting het kabinet en aanstaand staatsecretaris Hans Vijlbrief. Het is tijd dat het kabinet de juiste prioriteiten stelt en de veiligheid van Groningers eindelijk eens vooropstelt.