Dat Groninger Belang afkerig is van de dwangfusie tussen Haren en Groningen-Ten Boer mag niet verbazen.

Dat Groninger Belang een probleem heeft met een onjuiste voorstelling van zaken bij dit dossier zal ook niet verbazen.

Dat wij ons wel gedwongen voelden om een motie van afkeuring in te dienen aan het adres van GS zal dan ook niet verbazen.

In het hele dossier Haren geeft Gedeputeerde Staten naar ons idee een hele verkeerde voorstelling van zaken.

Statenlid Marc Scheffers hield hierover een gloedvol betoog wat een aanradertje is als je wilt weten hoe het nou eigenlijk zit in dit dossier.

Hier kun je die inbreng lezen.

De crux van zijn verhaal werd vandaag pijnlijk duidelijk  “Als Haren er al ingeluisd wordt, dan gebeurt dat vandaag, hier in Provinciale Staten.”

Met een hele ruime meerderheid werd het voorstel om Haren bij Groningen in te delen aangenomen. Groninger Belang stemde natuurlijk tegen