Alhoewel de komende Provinciale Statenverkiezingen zouden moeten gaan over de provincies en de zaken die daar -regionaal- spelen, is het een feit dat de nieuw gekozen leden van Provinciale Staten de Eerste Kamer gaan kiezen. Ook Groninger Belang hoopt met veel Statenleden te kiezen voor de Eerste Kamer. “Maar voor wie gaat zo’n lokale partij dan?”, is een veelgestelde vraag.

Groninger Belang is aangesloten bij Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL), het platform van samenwerkende provinciale partijen. Het idee achter dit platform is dat als alle provinciaal-lokale partijen de handen ineen slaan, ze samen sterker vertegenwoordigd zijn in de Eerste Kamer. Dat werkt, want OPNL zit in de Eerste Kamer met een Senator die in Den Haag het lokale geluid laat doorklinken.

Ook na de komende verkiezingen zal Groninger Belang stemmen voor de kandidaat-senator van OPNL. Dat is Auke van der Goot uit Groningen, waarvan wij weten dat hij de belangen van onze mooie provincie goed zal behartigen.

Invloed in de Eerste Kamer?

Er zijn in totaal 589 statenleden in Nederland die de senatoren kiezen in de Eerste Kamer. Dit is een gewogen stemming. Hoe meer inwoners in de provincie hoe hoger de stemwaarde. In 2019 was een stem in Zuid Holland 668 punten waard  en in Groningen maar 136 punten. Er zijn 75 senatoren, in de Eerste Kamer. Het aantal stempunten dat nodig voor 1 senator in 2019 was 2309 punten. Als je 2309 deelt door de stemwaarde van Groningen (136) komt hier uit dat we in Groningen maar 2,5 senator kunnen kiezen van de 75 senatoren in de Eerste Kamer. De stemmers in Groningen hebben dus een heel beperkt invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.