Groninger Belang en Sterk Lokaal Drenthe slaan de handen ineen bij de Waterschapsverkiezingen voor Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. De waterschappen volgen niet de provinciegrenzen. Zo vallen Boven-Smilde en Assen-Kloosterveen onder Noorderzijlvest en is alles ten Noordoosten van de lijn Assen-Emmen onderdeel van waterschap Hunze en Aa’s, dat doorloopt tot aan de Duitse grens en Delfzijl.

Samen sterk en lokaal in Drenthe én Groningen
Sterk Lokaal Drenthe sluit zich daarom aan bij de campagne van Groninger Belang. Frontman John Uffels van Sterk Lokaal Drenthe: “Sterk Lokaal Drenthe ondersteunt van harte de campagne van onze zusterpartij Groninger Belang in onze waterschappen. Samen zijn we sterker. We geven onze leden een positief stemadvies mee, ons logo staat op de posters en flyers en we trekken samen op bij campagnedagen in Drenthe.”

René Stayen uit Groningen voert de lijst aan voor de verkiezingen in de regio van Noorderzijlvest. Trevor Mooijman uit Veendam is de lijstrekker namens Groninger Belang voor waterschap Hunze en Aa’s. Stayen en Mooijman: “Waterschappen zijn nog nooit zo urgent geweest als nu; de zeespiegelstijging, de verdroging en verzilting, de balans tussen de waterstanden voor de landbouw versus natuurbeheer.”

De grootste partij van Drenthe
Groninger Belang wordt gevormd door de lokale politieke partijen die binnen de provincie Groningen actief zijn en is momenteel met drie zetels vertegenwoordigd in Provinciale Staten van Groningen. Samen hebben de leden van Groninger Belang 61 raadszetels en 12 wethouders. Sterk Lokaal Drenthe is momenteel met één zetel vertegenwoordigd in het Drents parlement. De aangesloten lokale partijen van Assen Plop, Assen Centraal en Wakker Emmen zijn met afstand de grootste partijen in hun gemeenteraad.

Lijsttrekker Hunze en Aa’s Trevor Mooijman (Groninger Belang): “De ambitie is om te groeien en recht te doen aan de verhoudingen, zoals die in de gemeenten zijn. De lokale partijen in de provincies Drenthe en Groningen, onze leden, hebben gezamenlijk veel raadszetels en we leveren wethouders. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat onze inwoners op 15 maart kiezen voor het lokale geluid van vertrouwen in plaats van de Haagse loze beloften.”

Drenthe verdient beter.
Groningen verdient beter, was de slogan van Groninger Belang in 2019. Onze boodschap luidt nu: ‘Drenthe verdient óók beter’, vertellen Mooijman (Hunze en Aa’s) en Stayen (Noorderzijlvest). “Of het nu gaat om gaswinning, de energietransitie of de leefbaarheid in onze mooie dorpen, het kan én moet allemaal beter. De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat we daarvoor niet op Den Haag hoeven te rekenen. We moeten het zelf doen, met elkaar, samen met onze inwoners, over de provinciegrenzen heen. Drenthe verdient beter.”