In de commissievergadering van 26 juni 2019 van provinciale staten heeft de fractie van Groninger Belang aangegeven nog niet blij en warm te worden van de inhoud van de bespreeknotitie over het Nationaal Programma Groningen(NPG). Het NPG moet concreter en meer aandacht hebben voor onze bewoners. De genoemde 13 doelstellingen vinden wij teveel en te vaag. Alhoewel het NPG zich nog in een oriënterende fase bevindt hebben we direct duidelijk stelling genomen.

Het NPG moet meer een Gronings document worden waarbij bewoners en politiek elkaar vinden in het realiseren van concrete projecten.