Goed nieuws voor Friesland, waar de leden van de Provinciale Staten deze week het Friese landschap in bescherming hebben genomen. Dit gebeurde tijdens de vergadering van de Provinciale Staten, waarin het Klimaatakkoord werd besproken. De Friese Staten hebben besloten niet méér bij te dragen aan het opwekken van duurzame energie dan nu op de planning staat. “En dat is helemaal niet zo gek”, vindt Petra Blink, Statenlid van Groninger Belang. “Het opwekken van duurzame energie is een taak voor heel Nederland en niet alleen voor de noordelijke provincies.”

Het Friese college van Gedeputeerde Staten heeft de opdracht gekregen om landelijk aan de noodrem te trekken. Friesland gaat niet meer bijdragen dan nu gepland en is ook niet van plan om een deel van de taakstelling over te nemen van andere provincies die niet kunnen (of willen) bijdragen. Ook Groninger Belang wil inzetten op een eerlijke verdeling van het opwekken van duurzame energie, waarbij iedere provincie een evenredig steentje bijdraagt. Groninger Belang is van mening dat er zeker meegewerkt moet worden aan de energietransitie. Maar dat betekent niet dat onze provincie straks, na het turf en het gas in het verleden en het heden, ook in de toekomst het stopcontact van Nederland moet worden en wij door de windmolens het bos niet meer zien.

Petra Blink: “De Friese volksvertegenwoordigers hebben weten te voorkomen dat hun provincie wordt omgebouwd tot één groot windmolen- en zonnepark. Groninger Belang gaat dit amendement inbrengen in de Statenvergadering van de provincie Groningen. Want ook het Groninger landschap verdient het om beschermt te worden tegen landschapsvervuiling. Het Klimaatakkoord mag niet ten koste gaan van ons mooie Groninger landschap.”