Groninger Belang komt samen met FNP Fryslân en Sterk Lokaal Drenthe met een petitie tegen de landelijke invoering van het rekeningrijden. Met de plannen, zoals die gisteren werden aangekondigd door het kabinet, wordt de regio onevenredig getroffen.

Minister Harbers zei gisteren: ‘De overheid wil alleen weten hoeveel kilometer er is gereden, niet op welke plaats en op welk tijdstip.’

Voor de minister maakt het straks niet uit waar je bent of wanneer je rijdt, er komt één tarief in 2030. Dat betekent dat een kilometer in de Randstad evenveel zal gaan kosten als in landelijk gebied. En dat terwijl in de regio de voorzieningen terug lopen en het openbaar vervoer wordt afgeknepen. Feitelijk is het zo, dat in de regio daardoor veel meer kilometers worden gemaakt met de auto, omdat er geen reëel alternatief is. Een grote meerderheid van Provinciale Staten van Groningen heeft zich daarom eergisteren al tegen de plannen uitgesproken. Dit op initiatief van Groninger Belang die in een motie Gedeputeerde Staten heeft opgeroepen in verweer te komen tegen het rekeningrijden.

Het voorstel is oneerlijk. Op deze wijze jaag je de mensen naar de steden toe, en zorg je ervoor dat de leefbaarheid van het platteland ondermijnd wordt.

Wij, plattelandsbewoners van Fryslân, Groningen en Drenthe tot de Achterhoek en van Zeeland tot in Limburg, tekenen protest aan. Wij vragen eenieder om onze petitie te steunen en wij vragen andere politieke partijen om zich bij onze actie aan te sluiten.

Link naar de petitie: Laat rekeningrijden niet ten koste gaan van regio en platteland – Petities.nl