De provincie Groningen handelde rond de experimentele dijkversterking Dubbele Dijk in strijd met Europese regels rondom staatssteun. Een keiharde conclusie van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) na uitgebreid onderzoek. De provincie sloot een erfpachtovereenkomst af met het bedrijf Bakker Bierum voor de som van 8,8 miljoen euro om het project Dubbele Dijk te kunnen uitvoeren. Ver boven de marktwaarde, zo valt te lezen in het rapport van de Noordelijke Rekenkamer. “We zijn niet verbaasd over de conclusies in het rapport”, stelt fractievoorzitter Bram Schmaal.

Zorgen zijn er wel bij Groninger Belang. Schmaal: “Er is uitgegaan van een businesscase die onrealistisch positief is. Bovendien is er geen taxatierapport van de grond, waardoor het vooraf gissen was over de werkelijke waarde. Dat is onzorgvuldig.” Onteigening zou goedkoper zijn geweest, constateert Groninger Belang. De overeenkomst die er nu ligt is ongeoorloofde staatsteun en in strijd met Europese regels, rapporteert NRK. Schmaal: “Helaas moeten we constateren dat alle opmerkingen die Groninger Belang heeft gemaakt over de Dubbele Dijk in de discussie met toenmalig gedeputeerde Henk Staghouwer zijn uitgekomen en terugkomen in het NRK-rapport.”

In het project Dubbel Dijk wordt een dijkversterking op experimentele wijze uitgevoerd en is er, naast de bestaande dijk, een tweede dijk gerealiseerd. In het gebied tussen de twee dijken ontstaat ruimte voor slibwinning en zilte teelt. Na het experiment moet het gebied in originele staat teruggebracht worden. Daarvoor heeft de provincie Groningen € 1 miljoen gereserveerd. “En ook daar wordt te positief over gedacht”, vindt Schmaal. “De gevolgen van de verzilting van de grond zijn niet goed in kaart gebracht. Daarnaast is er nog een risico dat de grond van omliggende boeren ook verzilt raakt. Dat betekent dat het terugbrengen van de grond in oorspronkelijke staat misschien wel een veelvoud van de gereserveerde € 1 miljoen gaat kosten.”

Aanstaande woensdag, 16 november 2022, is er een debat in Provinciale Staten over de Dubbele Dijk en het NRK-rapport. Groninger Belang gaat flink in debat met Gedeputeerde Staten om de onderste steen boven te krijgen. “Het kan niet zo zijn dat het provinciebestuur zo onzorgvuldig omgaat met gemeenschapsgeld”, besluit Schmaal.