“Zorgen dat de partijen met de diepste zakken er niet met alle stikstofrechten vandoor gaan”

Waar Groninger Belang in 2019 en 2020 al voor waarschuwde, dreigt nu waarheid te worden. Partijen met diepe zakken (bv Schiphol en RWS) kopen stikstofrechten op en leggen daarmee beslag op de beschikbare stikstofruimte. Een slechte zaak voor de agrarische sector, vindt Groninger Belang. Fractievoorzitter Bram Schmaal: “Wij zien dan ook graag dat de provincie Groningen hier de regie pakt en een stikstofbank opricht waar stikstofruimte gekocht én verkocht kan worden tegen een marktconforme prijs.”

Maandag 5 december jongstleden verschenen in diverse media dat de Schiphol Group meerdere boeren heeft uitgekocht voor extra stikstofruimte om uit te kunnen breiden. Een grote onderneming met diepe zakken die een brutale greep doet in de stikstofruimte. Ook is de afgelopen dagen duidelijk geworden dat het Rijk zelf zich schuldig maakt aan het uitkopen van boeren. Dit om de aanleg van een Rijksweg mogelijk te maken. Schmaal: “Grote partijen laten het geld rollen, waardoor goedwillende boeren geen kans meer hebben om stikstofruimte te kopen. Bovendien vinden wij dat eerst de PAS-melders geholpen moeten worden, voordat andere partijen zich de beschikbare stikstofruimte toe-eigenen.”

Gelijke kansen
Groninger Belang pleit voor een gelijk speelveld met gelijke kansen voor grote multinationals en lokale boeren. Hierbij past een stikstofbank waar stoppende (boeren)bedrijven hun stikstofrechten kunnen aanbieden en geïnteresseerde partijen deze tegen een vaste, marktconforme prijs kunnen kopen. “De provincie Groningen zou hier de regie moeten nemen en deze stikstofbank moeten opzetten en controleren”, zegt Schmaal. “Daarmee geeft je niet alleen alle partijen een gelijke kans om stikstofrechten te kopen, ook kan je als provincie sturen op wie waar in de provincie kan uitbreiden of starten. Dus het biedt mogelijkheden op gebied van Ruimtelijke Ordening.”

PAS-melders
Voordat er gehandeld wordt in stikstofruimte moet er eerst een openstaande ereschuld afgelost worden, vindt Groninger Belang. Schmaal: “Boeren en bedrijven die altijd te goede trouw hebben gehandeld en de garantie kregen met een PAS-melding te kunnen uitbreiden, worden nu bedreigd in hun voortbestaan. Dit moet als eerste geregeld worden. Zeker nu de provincie Overijssel de eerste dwangsommen al op heeft moeten leggen aan agrariërs, die buiten hun schuld om illegaal zijn verklaard door de rechtbank. Laten we deze mensen als eerste de zekerheid geven dat ze kunnen doorboeren of -ondernemen.