Groninger Belang gaat een motie indienen bij het onderwerp Regionale Energie Strategie (RES) waarin zij het college van Gedeputeerde Staten oproept om van alle energie-investeerders te eisen dat zij tenminste 10% van de bruto-opbrengst in een reserveringsfonds storten. Dit om te garanderen dat zonneparken en windmolens die afgeschreven zijn, ook daadwerkelijk worden opgeruimd. “Zonder zo’n fonds is de kans aanwezig dat investeerders en overheden naar elkaar kijken als er kosten gemaakt moeten worden voor onderhoud of het afbreken van deze wind- en zonneparken”, aldus Statenlid Hans Haze.

Haze: “Het fonds moet voorkomen dat dezelfde historische blunder wordt begaan als bij de gaswinning. Ook daar is destijds geen fonds voor ingericht met gelden om schade te herstellen. Met alle gevolgen van dien.” Onder de grond is Groningen al verpest, bovengronds het Groninger landschap en vergezichten blijvend verpesten is voor Groninger Belang onacceptabel. Voor nu en in de toekomst!