Terwijl in steeds meer dorpen voorzieningen, zoals winkels en huisartsenposten, verdwijnen en Groningen als provincie op veel vlakken economisch achterloopt op de rest van Nederland, weigert het huidige college van Gedeputeerde Staten de portemonnee te trekken en ervoor te zorgen dat de Groninger buitengebieden bereikbaar blijven. Toen de kosten voor de zuidelijke ringweg om de stad Groningen honderden miljoenen euro’s hoger uitvielen, werd het extra geld dat nodig was schaamteloos weggehaald uit een infra-project dat van levensbelang is voor Noord-Groningen. De verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en de Eemshaven kan wel wachten, vindt het huidige provinciebestuur. “Een foute opvatting”, vindt Bram Schmaal die de lijst van Groninger Belang aanvoert. “We hebben ons met hand en tand verzet tegen het opofferen van de verdubbeling van de N33 ten faveure van Ring-Zuid. Helaas was ons verhaal vanuit de oppositie gericht tegen de dovemans oren van de coalitie, die het belang van de Ommelanden blijkbaar minder zwaar vindt wegen.”

RSP-gelden
Terug naar het begin. Als de realisatie van de Zuiderzeelijn -een spoorlijn van Amsterdam naar Groningen- niet doorgaat, krijgen de noordelijke provincies geld van het Rijk ter compensatie voor het niet doorgaan van de plannen. Zij krijgen een Regio Specifiek Pakket, de zogenoemde RSP-gelden, waarmee infraprojecten in de provincie betaald kunnen worden. De provincie Groningen besluit het geld te verdelen en er onder meer de renovatie van de Ring-Zuid, de realisatie van de Wunderline naar Duitsland, de spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal en de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en de Eemshaven van te bekostigen.

Als vervolgens blijkt dat het project Ring-Zuid honderden miljoenen euro’s meer kost dan waarvoor het project is aangenomen, doet het provinciebestuur als eerste een greep in de kas van de andere projecten binnen de RSP-gelden. “En dat vinden wij een verkeerd besluit”, vertelt Schmaal. “Zeker de verdubbeling van de N33 is ontzettend belangrijk.” Schmaal wijst op het industrieterrein in de Eemshaven, dat belangrijk is voor economische ontwikkeling van Groningen als provincie. “Deze weg is de ontsluitingsweg van de Eemshaven. Daar hebben we straks een geweldig industrieterrein, dat vervolgens slecht bereikbaar is door de verkeerde keuzes die de provincie maakt.”

“Als we onze dorpen en voorzieningen bereikbaar willen houden moeten we werken aan de infrastructuur” – Bram Schmaal

Speerpunt N33
Groninger Belang heeft van de volledige verdubbeling van de N33 dan ook een speerpunt gemaakt. “Het kan ook gewoon”, vindt Schmaal. “Ten eerste is het niet terecht dat de provincie Groningen zoveel bijdraagt aan Ring-Zuid, dat valt onder Rijkswaterstaat. Den Haag zou de extra kosten moeten dekken, zodat het geld dat bestemt is voor het project N33 daar ook terecht komt. Daarnaast heeft de provincie reserves, er ligt 137 miljoen euro op de plank dat niet gelabeld is en waarvan een deel dus beschikbaar gemaakt kan worden voor de verdubbeling van de N33.”

Tevens kijkt Groninger Belang naar de leningen die de provincie Groningen uit heeft staan bij andere overheden. Schmaal: “Als provincie zijn wij geen bank. Maar zo gedragen we ons wel. Eigenlijk is het wat Groninger Belang betreft heel simpel: als je als provincie geld overhoudt, dan moet je zorgen dat je daar goede dingen mee doet voor de inwoners. En bankje spelen is daar niet één van. Het geld dat we uit hebben staan aan leningen moet ook naar de N33 wat ons betreft.”

Overigens is ook de N33 een Rijksweg, waar Den Haag aan mee zou moeten betalen. “Het is echter voor de bereikbaarheid, voor de leefbaarheid én voor onze regionale economie zo belangrijk dat deze weg wordt verdubbeld dat we daar als provincie best een bijdrage aan kunnen leveren. Bovendien, als we wachten op Den Haag krijgen we niks. Dat heeft het recente verleden ons wel geleerd.”