Na veel geharrewar en onderbrekingen is op 10 juli in een vergadering van Provinciale Staten een statenbrede motie aangenomen over het Nationaal Programma Groningen.Tot op het laatste moment leek het erop dat Groninger Belang niet met deze motie mee zou gaan en met een aangepaste motie zou komen. Daarop zijn wat aanpassingen gepleegd van de zaken, die wij belangrijk vinden en zodoende hebben wij deze motie ook mede ingediend.

Na enige aanpassingen op elementen in de motie, die wij belangrijk vinden namelijk het moet voor alle Groningers zijn, schadeherstel en versterking moet voor 100% gegarandeerd zijn en is een belangrijke randvoorwaarde. En na het formuleren van duidelijke meetbare ambities waar we in 2040 willen staan. Deze ambities hebben betrekking op Economie, Opleiding, Werk en Inkomen, Leefbaarheid en Imago en Aantrekkelijkheid. Uiteindelijk hebben wij samen met andere 10 partijen deze motie mede ingediend.

Deze motie is benaderbaar via de site van de provincie Groningen. Het gaat om motie 066.