“Het college van Gedeputeerde Staten zou het goede voorbeeld van buurprovincies Drenthe en Friesland moeten volgen”, vindt Bram Schmaal, fractievoorzitter van Groninger Belang. Gisteren besloot het college de wens van de boeren, om de stikstofmaatregelen terug te trekken, niet in te willigen. In plaats daarvan deed het college de boerensector een belofte, morgen -dinsdag 15 oktober- zou er verder gesproken worden.

In afwachting van dat resultaat hebben de oppositiepartijen Groninger Belang, Forum voor Democratie, Partij voor het Noorden, PVV en 50 PLUS besloten een spoeddebat aan te vragen. Met deze vijf partijen is een ruime meerderheid van de oppositie tegen het standpunt van het college. “Over deze standpunten gaan we graag in debat”, stelt Schmaal.

Het spoeddebat moet op woensdag 16 oktober plaatsvinden, als het aan de oppositiepartijen ligt.