Onenigheid over grondruil bedreigt een snelle aanleg van de rondweg Bedum.
Een aantal betrokken grondeigenaren willen graag een ruildeal sluiten met de Provincie Groningen, maar er is nog lang geen deal met de Provincie Groningen.

Niet uitgesloten is dat de provincie inzet op onteigening van de gronden.
Groninger Belang ziet dit als een verlies-verliessituatie.
“Voor de aanleg van de rondweg is grond nodig van een aantal agrarische bedrijven. Als één bedrijf wordt uitgekocht kan de rest ruilen. Maar het is stukgelopen op een klein stukje grond. Nu horen we dat de provincie wil onteigenen. Dat noemen wij een verlies-verlies situatie” zo gaf statenlid Petra Blink in het begin van haar betoog aan.

“Agrariërs komen klem te zitten in verband met fosfaatrechten. Nu dreigen procedures die heel veel geld gaan kosten. Dit gaat lang duren, en zo blijven er veel te lang vrachtwagens door Bedum razen.”

Daarom heeft Groninger Belang een motie ingediend om een externe kavelruil-coördinator in te huren. “Zo kun je komen tot een win-winsituatie”. “Een externe partij kijkt toch weer anders dan de provincie, die uiteindelijk met twee petten in dit dossier zit.”

De motie werd ook ingediend door PvhN en PVV.

Gedeputeerde Gräeper ontkende dat er een patstelling is en gaf aan dat er nog gewoon gesprekken lopen. Onteigening werd door haar echter niet uitgesloten. Groninger Belang heeft de motie daarop eerst aangehouden. De onzekerheid voor zowel Bedum als de boeren duurt dus nog voort. Groninger Belang zal er scherp op blijven dat dit proces zo snel mogelijk een succes oplevert.