“Groningers boven Gas“ dat is de titel van het rapport van de parlementaire enquête commissie. Herkenning van de woorden  en conclusie in het rapport  en er is erkenning voor het leed wat we hier in Groningen hebben. “Belangen Groningers structureel genegeerd bij gaswinning”, luidt de hoofdconclusie, met rampzalige gevolgen. We zijn verwaarloosd en geld was altijd belangrijker dan de veiligheid van onze inwoners. Het rapport spreekt over een ereschuld die ingelost moet worden en de schade en versterking moet menselijker, milder en gemakkelijker gemaakt worden. Maar hoe wordt dit concreet vorm gegeven?

Dit geldt ook voor de voorgestelde toeslag die op het Provinciefonds en Gemeentefonds komt. Er staan heel veel woorden in het rapport, maar dat zijn nog geen daden. Van alleen woorden wordt het niet beter in Groningen. Nu is het tijd om boter bij de vis te doen en dat is geen 1 procent van de aardgaswinsten, maar eerder -ebn minstens- het tienvoudige daarvan. De regering en het parlement moeten nu gaan leveren.

Geen woorden, maar daden!