Hans Haze heeft zojuist ten opzichte van van de leden van Provinciale Staten zijn maidenspeech gehouden. Zijn voordracht ging over het programmakader Nationaal Programma Groningen (NPG). Hij pleitte ervoor dat het NPG voor alle Groningers moet zijn, maar dat het succes van het NPG afhangt van schadeherstel en het versterkingsprogramma.

Een deel van deze speech vindt u weergegeven in onderstaand video-fragment: