De energietransitie draait op volle toeren en ook in de provincie Groningen worden stappen gezet om deze transitie vorm te geven. Groninger Belang is voor de energietransitie en denkt en werkt graag mee aan constructieve oplossingen. “Maar dan wel mét de inwoners van de provincie”, stelt Statenlid Hans Haze. “Om de RES succesvol te laten zijn heb je draagvlak nodig en daarvoor kan je niet voorbij gaan aan de mensen die de lasten zullen ondervinden van deze energietransitie. Inwoners moeten meeprofiteren van energieopwekkende initiatieven in de regio.”

Tekst loopt door onder de video.

Nu de gaswinning in Groningen steeds verder wordt afgebouwd, moeten we kijken naar alternatieven, weet Haze. “We zullen naar andere energiebronnen moeten kijken om ook in de toekomst verzekerd te zijn van energie. Maar dat moeten we wel verstandig doen, en met z’n allen.” Haze wijst naar Meeden waar bijna alles dat fout kon gaan, ook daadwerkelijk fout is gegaan. Omwonenden en zijn niet goed meegenomen in de plannen en zeker niet gehoord, waardoor er veel verzet is tegen het windmolenpark.

Meeden
“Van Meeden worden wij als Groninger Belang niet blij”, vertelt Haze. “Draagvlak is er niet en ’s avonds is het een rood palet van knipperende lampjes. En dan te bedenken dat dit windmolenpark is gerealiseerd met 378 miljoen euro subsidie vanuit het fonds Stimulering Duurzame Energieproductie. Daar hebben de inwoners zelf aan meebetaald via belastingen op de energienota, maar nu de windmolens er staan profiteren ze niet mee.”

Draagvlak
Voor Groninger Belang is draagvlak essentieel. Haze: “En draagvlak is voor ons niet de helft +1, maar een substantieel deel van de regio.” Schikbeeld voor de Statenfractie zijn de ontwikkelingen in Noord-Holland waar 81 windmolens zijn aangelegd, waarvan 80% van de opgewekte energie naar een Google datacentrum gaat. “Daarvoor gaan wij ons Groninger landschap toch niet verpesten?”

Wind op zee
Groninger Belang wil dat windmolens hoger dan 15 meter op zee worden gebouwd. Zonneparken kunnen gerealiseerd worden naast spoorlijnen, snelwegen en op daken van boerderijen en industrie. “Voor andere, kleinschalige initiatieven kan gekeken worden naar een coöperatieve oplossing waar de regio en de omwonenden van meeprofiteren”, benoemt Haze. “En zeker dat laatste is belangrijk, want wie de lasten moet dragen mag ook profiteren van de lusten.”

Cijfers
Nederland is verdeeld in 30 RES-regio’s die tezamen 35 TW aan duurzame opgewekte energie moeten realiseren. De provincie Groningen is aangemerkt als één regio. Niettemin heeft het provinciebestuur de ambitie om 1/6e deel van de landelijke doelstelling voor haar rekening te nemen. Als het aan het provinciebestuur ligt levert de provincie Groningen straks -tenminste- 5,7 TW aan duurzaam opgewekte stroom en wordt Groningen wederom het stopcontact van Nederland.