Een herindeling moet van onderaf komen, dus vanuit de gemeenten zelf. Daar ligt ook het mandaat. Een herindeling is ,volgens diverse onderzoeken, niet goedkoper en efficiënter dan vaak gedacht wordt. De herindeling kan een oplossing zijn voor bestuurlijke problemen maar het mag geen doel op zich zijn. De provincie hoort hier slechts een ondersteunde rol te vervullen.