Op woensdag 20 maart 2019 vonden er in Nederland verkiezingen plaats. U kon kiezen voor de leden van Provinciale Staten. Ook in onze provincie Groningen.

Onze kandidatenlijst bestaat en bestond louter uit Groningers actief in de lokale politiek. Zij weten als geen ander wat er speelt in uw buurt. Wij zijn een provinciale partij die voorkomt uit een samenwerking tussen bekende lokale partijen, dus ook die bij u in de buurt! Wij zijn lokale politici die het heft in eigen handen hebben genomen om ook provinciaal het verschil te maken. Om er voor te zorgen dat uw belangen voorop staan en niet de Haagse belangen.

Wij presenteren ons graag aan u: Youtube

Het volledige verkiezingsprogramma van Groninger Belang is hier te lezen: Verkiezingsprogramma 2019-2023

Volg ons op social media: Facebook

Neem ook een kijkje in onze motiedatabank, dan kunt u zien hoe er gestemd wordt in de provincie: Hier kunt u zien dat wij ook daadwerkelijk doen wat wij zeggen. Daar kunt u ons aan houden!

In het kort nog onze speerpunten:

GASWINNING:
? Veiligheid voorop bij gaswinning, de gaswinning direct naar een veilig niveau brengen (12 miljard m3) en daarna zo snel als veilig
mogelijk is naar 0.
? Bewijslast omdraaien voor álle mijnbouwschade, alle schade snel en onafhankelijk laten beoordelen en herstellen, en direct starten met
de versterking.
? Herstel en voorkomen van schade aan onze monumenten, kerken en cultureel erfgoed.
? Aardgasbaten voor een eerlijk deel terug naar Groningen om te investeren in leefbaarheid en economische ontwikkeling.

INFRASTRUCTUUR:
Investeren in een goede bereikbaarheid door:
? Ring West van Westpoort / Hoogkerk via de Friesestraatweg doortrekken naar de Eemshavenweg met een aftakking naar Zernike.
? Een ringweg om Leek.
? Een directe spoorverbinding naar Zernike, Airport Eelde, Stadskanaal en Twente en een écht snelle verbinding naar de Randstad.

LEEFBAARHEID:
? Investeren in leefbaarheid op het platteland mede door een goede infrastructuur van wegen, openbaar vervoer en internetverbindingen.
? Zorg en onderwijs dichtbij en bereikbaar voor iedereen. Behoud van bereikbare bovenlokale voorzieningen voor alle inwoners.
? Wij zijn trots op Groningen en maken ons sterk voor het behoud van onze taal en cultuur!

ECONOMIE:
? De provincie moet zich actief inzetten om werk gelegenheid te creëren en zoveel mogelijk
regionaal aanbesteden.

BESTUUR:
? Herindeling alleen van onderop, dus als hier draagvlak voor is vanuit de gemeenten.
? Minder Provincie en meer Gemeente. Lokaal doen wat lokaal kan.

ENERGIE (TRANSITIE)
? Windmolenparken op zee in plaats van op land, niet ten koste van gezondheid en woongenot van inwoners.
? Zonne-energie is prima, maar niet ten koste van de landbouw, dus eerst zoveel mogelijk op daken en op vervuilde gronden.
? Nuchtere insteek en kijk op de energietransitie; het moet realistisch, betaalbaar zijn en niet ten koste gaan van alles.