De Statenfracties van de Fryske Nasjonale Partij (FNP), Groninger Belang, Sterk Lokaal Drenthe, Lokaal Limburg en Provinciaal Belang Fryslân hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin ze aandacht vragen voor de negatieve consequenties van de voorgenomen maatregelen om het openbaar vervoer weer op te schalen voor met name scholieren en studenten van buiten de Randstad.

“Kunnen studenten straks nog wel op school komen?” (Kritiek regionale partijen op OV-plannen regering)

De regionale partijen hebben vooral kritiek op de afspraak die de staatssecretaris heeft gemaakt met het onderwijs om scholieren en studenten uit de spits te weren en een tijdslot tussen 11 uur ’s ochtends en 15 uur ’s middags in te voeren. Zo’n aanpak is misschien nog enigszins mogelijk in de Randstad, omdat daar elke paar minuten wel een metro, tram of bus langskomt, maar zal in Limburg, Drenthe, Groningen of Fryslân volstrekt niet uitvoerbaar zijn. De afstanden tussen woonplaats en school zijn er gemiddeld genomen aanzienlijk langer. Studenten en scholieren zijn aangewezen op spitsbussen, want buiten de spits rijden er gewoon veel minder of zelfs geen bussen.

Met onderwijsbestuurders zoals collegevoorzitter Geert ten Dam van de Universiteit van Amsterdam en bestuursvoorzitter Remco Meijerink van ROC Friese Poort zijn de Statenfracties van de FNP, Groninger Belang, Sterk Lokaal Drenthe, Lokaal Limburg en Provinciaal Belang Fryslân dan ook van mening dat een uniforme nationale aanpak geen recht doet aan de verschillen die er in Nederland zijn. De staatssecretaris mag de scholieren en studenten niet in de kou laten staan. In plaats daarvan vinden de regionale partijen dat moet zij stimuleren dat er op regionaal niveau afspraken worden gemaakt tussen de onderwijsinstellingen en de openbaar vervoer-bedrijven. De provincies kunnen daarbij een faciliterende rol spelen.