Als het aan het Rijk ligt, verkeren plattelandsgemeenten straks in financieel nog zwaarder weer. Met stijgende verbazing heeft Groninger Belang kennis genomen van het voornemen om grote steden met meer dan 100.000 inwoners meer geld uit het gemeentefonds te geven. Geld dat ergens vandaan gehaald moet worden. Dus mogen de plattelandsgemeenten -veelal liggend buiten de Randstad- bloeden voor de vrijgevigheid van het Rijk richting het gebied waar het financieel en qua bedrijvigheid toch al voor de wind gaat. Gelukkig is de ernst van de situatie ook doorgedrongen bij de lokale partijen in veel Groninger gemeenten.

Recent heeft Groninger Belang met succes een motie door de Provinciale Staten geloodst waarin werd gepleit om het provinciebestuur tot actie te dwingen tegen dit absurde idee. Deze motie werd unaniem gesteund door alle partijen. Een motie die inmiddels ook succesvol een weg heeft gevonden in vele Groninger gemeenteraden. Onder meer in Midden-Groningen, Loppersum, Oldambt, Stadskanaal, Westerkwartier, Het Hogeland en Veendam zijn partijen in actie gekomen tegen de herverdeling van het gemeentefonds.

Fractievoorzitter Bram Schmaal (Groninger Belang): “In onze mooie provincie hebben wij te maken met 12 gemeenten, waarvan 11 gemeenten beduidend minder dan 100.000 inwoners hebben. Dit zijn vaak ook de gemeenten die, ingegeven door de decentralisatie van het sociaal domein en de stijgende zorgkosten -met name in de jeugdzorg- voor hun inwoners, al rode cijfers schrijven en hun financiële reserves moeten aanspreken om de gemeente draaiende te houden.”

Een ontwikkeling die Hans Haze van Gemeentebelangen Midden-Groningen -en tevens Statenlid- kan onderstrepen: “Gemeenten zien zich genoodzaakt om bezuiniging op bezuiniging te stapelen en moeten noodgedwongen voorzieningen die de leefbaarheid ten goede komen sluiten of verkopen”, zegt Haze. “Het is belangrijk dat Groninger plattelandsgemeenten hun stem laten horen en in verweer komen tegen de onzalige plannen uit Den Haag om het geld -voornamelijk- in de Randstad te houden.”

Dat het juist lokale partijen zijn die het voortouw nemen tegen de herverdeling van het gemeentefonds is geen verrassing. Lokale takken van landelijke partijen hebben immers te maken met de landelijke lijn die gevolgd moet worden. En met de belangen van partijgenoten in grote gemeenten en steden. Banden die lokale partijen met plaatselijke volksvertegenwoordigers niet hebben.

Fractievoorzitter Christel Knot van Gemeentebelangen Veendam: “Als Gemeentebelangen kijken wij vooral naar de belangen van onze inwoners uit onze eigen gemeente. En deze herverdeling gaat desastreuze gevolgen hebben voor de leefbaarheid in de gemeente Veendam en dus voor onze inwoners. Datzelfde geldt overigens voor de andere Groninger plattelandsgemeenten. Dat laten wij niet over onze kant gaan. Als lokale partij voelen wij de verantwoordelijkheid om te strijden voor onze inwoners en voor onze voorzieningen. Ook buiten de Randstad wonen Nederlanders en een kind in Veendam of Loppersum is niet minder waard dan een kind uit Amsterdam of Utrecht.”

Gemeentebelangen Veendam vond gelukkig de overige fracties aan haar zijde waardoor ook hier de motie unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. Datzelfde geldt voor -onder meer- de gemeenten Oldambt, Westerkwartier, Loppersum en Het Hogeland.