Bruisende winkelgebieden en aantrekkelijke industriegebieden. Groninger Belang wil dat de provincie Groningen zich actief inzet om werkgelegenheid te creëren in onze provincie. “En moet daarbij zelf het goede voorbeeld geven en waar mogelijk gebruik maken van bedrijven die binnen onze provinciegrenzen zijn gevestigd”, vindt kandidaat-Statenlid Richard Lamberst uit Leek. “Bij aanbestedingen voor grote opdrachten moet de vestigingsplaats een zware weegfactor zijn, zodat regionale bedrijven meer kans maken de aanbesteding te winnen. Dat is niet alleen goed voor onze eigen regionale economie en werkgelegenheid, het is ook nog eens duurzaam.”

Om meer werkgelegenheid te creëren moet de provincie voorwaarden scheppen die ertoe bijdragen dat meer bedrijven kiezen voor onze provincie als vestigingsplaats. En dat deze bedrijven ook door kunnen groeien als zij dat willen. Lamberst: “Als hiervoor bijvoorbeeld de infrastructuur aangepast moet worden, moet de provincie hierin meedenken en waar mogelijk faciliteren. Immers, bedrijvigheid betekent werkgelegenheid. En werkgelegenheid betekent meer welvaart en een sterkere lokale economie.”

Groninger Belang gelooft dan ook in Groningen Airport Eelde, de luchthaven die een positieve bijdrage levert aan onze economie en aan de bereikbaarheid van onze provincie. Daarnaast wil Groninger Belang de ontwikkeling van de havens Eemshaven, Delfzijl en Lauwersoog een impuls geven en bedrijvigheid in deze havens vergroten. Stem daarop op 15 maart aanstaande op Groninger Belang, de partij voor én door Groningers. Ook provinciaal stem je lokaal. Want Groningen verdient beter.