De gang van zaken bij de failliete olieverwerker North Refinery blijft enorm mistig.

De provincie Groningen heeft vorig jaar ingegrepen omdat de curator van het failliete olieverwerkingsbedrijf North Refinery naar de mening van het provinciebestuur steken liet vallen.

De curator, die vorige week tekst en uitleg heeft gegeven aan Statenleden, heeft echter een heel ander beeld en zegt dat de provincie naïef geopereerd heeft. Hierdoor zou de provincie tot wel een miljoen euro duurder uit zijn bij sanering van dit terrein.

Wie heeft er dan gelijk?

Het lukte gedeputeerde Nienke Homan in de Statencommissie niet om de vragen van de statenleden helder te beantwoorden. Daarom zijn de vragen schriftelijk ingediend. Deze kun je hier lezen.

Statenlid Marc Scheffers hierover “Wij willen helderheid in dit dossier. We hopen dat de antwoorden dit brengen, want het wordt een beetje een welles nietes spelletje tussen provincie en curator”.