Te weinig invloed voor gemeenten

De staten bespraken op 1 juni de omgevingsvisie. De integrale inbreng van Statenlid Petra Blink lees je hieronder.

De omgevingsvisie. Wij vonden dat u op de goede weg was.

Bij de presentatie van deze nieuwe omgevingsvisie leek het er even op dat er meer beleidsvrijheid bij de gemeenten werd neergelegd.
Helaas hoorde er ook nog een verordening bij en daaruit blijkt dat er voor de gemeenten weinig “vrijheid” over blijft.
Vooral de reacties en antwoorden op de zienswijzen waarin vaak sterke argumentaties en toelichtingen te lezen waren..,  en bijna allemaal afgewezen doet ons vermoeden dat er weinig is veranderd in het beleid die deze provincie voert.  Ons vertrouwen heeft een deukje opgelopen.

 Hoe heet het collegeakkoord ook nog maar? (Wie geen vertrouwen in anderen stelt zal nimmer het vertrouwen van anderen winnen?)

Twee onderwerpen die we er uit lichten:
Toerisme en recreatie: Nog niet zo lang geleden hebben we een toerismevisie vastgesteld. Daarin wordt een duidelijke doelstelling omschreven. Groei van het aantal overnachtingen in onze mooie provincie. Helaas blijkt de verblijfscapaciteit niet voldoende. Dan is het niet handig als er een omgevingsvisie wordt gepresenteerd waarin de groei van campings en recreatiewoningen zeer beperkt wordt toegestaan.  Daarnaast  zijn wij van mening dat gemeenten heel goed weten wat passend is voor bepaalde gebieden binnen hun gemeente grenzen. Lokaal kan men dit juist beter inschatten, heeft men meer feeling met omwonenden, is er meer zicht op draagvlak.
Daarom amendement 1.

Mocht deze het niet halen dan dienen we een tweede in, die de toerismevisie en de omgevingsvisie beter met elkaar in balans brengt.
Tweede onderwerp,  CO2 opslag in de diepe ondergrond.
Na uitwerking  van een motie staat er in de omgevingsvisie; permanente CO2 opslag zo lang er geen draagvlak is niet toestaan.  Dat is ons niet duidelijk genoeg.
Door de gaswinning hebben we veel problemen in deze provincie. Onze diepe ondergrond wordt kapot gemaakt en dat heeft veel invloed op de bovengrond.  Dat weten we allemaal. Wat we ook allemaal weten is dat het “bijna onbegonnen werk” is om daar invloed op uit te oefenen.

Daarom is het belangrijk om aan de voorkant zo duidelijk mogelijk te zijn; Wij willen geen CO2 opslag in onze bodem.  Er was ook een zienswijze ingediend met dezelfde strekking. Deze is afgewezen met het argument dat het niet actueel is. Dit klopt niet. Ook in Den Haag is het een onderwerp dat opnieuw bespreekbaar is. Binnen het gaswinningsgebied en dat is een groot deel van deze provincie,  lijdt dit tot onrust.

Wij doen dan ook een dringend beroep op U, geef onze inwoners in ieder geval de zekerheid dat de provincie alles in het werk zal stellen om permanente CO2 opslag in de diepe ondergrond niet toe te staan.  Ook hiertoe dienen we een amendement in.