Onze Statenfractie heeft het college van GS bij haar aantreden complimenten gemaakt over de nieuwe koers die dit college wilde varen. Herindeling van onderop, meer ruimte voor gemeenten bij ruimtelijk beleid, samen met gemeenten optrekken in plaats van tegenstander zijn; het was een koers waar wij ons goed in konden vinden. Aan het einde van 2016 zijn we wat minder blij met het college, omdat ze niet nakomt wat ze had beloofd.

Daarom hebben we GS een open brief gestuurd. Die brief kun je hieronder integraal lezen.

OPEN BRIEF

Geacht college,
Het jaar 2016 is bijna om. De feestdagen staan voor de deur. Tijd om de balans op te maken van het jaar dat achter ons ligt, elkaar eens diep in de ogen te kijken en goede voornemens uit te spreken voor 2017.

De Statenfractie van Groninger Belang ziet dit als een perfecte kans om Uw voornemens van de afgelopen jaren bij langs te gaan en te kijken wat hiervan terecht is gekomen. Gewoon, ter inspiratie voor U en ons. Zodat we nog eens kunnen bekijken of er voor het nieuwe jaar 2017 wensen zijn.

Bij Uw aantreden was het motto ‘vol vertrouwen’. En beloofde U niet als bovenliggende partij maar als partner om te gaan met gemeenten in Groningen.
De gemeente Haren weet inmiddels wat dit betekent. Koste wat kost moet deze gemeente fuseren met Groningen, waarbij Uw college geen mogelijkheid onbenut laat om de gemeente en gemeenteraad van Haren zo onvoordelig mogelijk neer te zetten. Inmiddels blijkt uit zienswijzen op het herindelingsontwerp dat inwoners van Haren willen dat Haren zelfstandig blijft. Graag zouden we zien dat U dit oordeel gaat respecteren. Het zou een heel mooi voornemen zijn voor 2017.

Uw open en transparante bestuursstijl betekent in de praktijk ook dat U via de media met gemeenten correspondeert en hen dan de mantel uitveegt. Zo mocht Loppersum in de krant lezen dat U hen “langdurige bestuurlijke chaos” verwijt omdat deze gemeente net als Haren een eigen consequente lijn bij herindeling heeft die U toevallig niet past.

U beloofde dat gemeenten meer invloed zouden krijgen op ruimtelijke ordening.
De gemeente Marum weet inmiddels wat dit betekent. U heeft aangekondigd een rechtszaak tegen hen aan te spannen omdat een door hen gepland zonnepark volgens U op een verkeerde plek ligt. We gaan er vanuit dat U wat meer vertrouwen krijgt in de gemeente Marum en geen rechtszaak aanspant, als mooie actie bij het begin van 2017.

U beloofde vol vertrouwen om te gaan met inwoners en hun vertegenwoordigers: “Want wie geen vertrouwen in anderen stelt zal nimmer het vertrouwen van anderen winnen” zo heette het. Vlot daarna kregen wethouders en burgemeesters uit het oosten van onze provincie in het provinciehuis een koude douche over zich heen. Publiekelijk werd hen de les gelezen. U vond dat zij maar beter konden opstappen omdat ze niet deden wat U wenste bij de discussie over werkvoorzieningsschappen. Sprak hier een partner van gemeenten?

Niets is moeilijker terug te vinden dan verloren vertrouwen. Groninger Belang geeft U als overpeinzing voor het nieuwe jaar een wijs citaat mee van de door U zo gewaardeerde dichter Lao Tse om nog eens stil te staan bij de gevoerde koers.

Wie anderen overwint is sterk, maar wie zichzelf overwint is machtig.

Met vriendelijke groet,

Statenfractie Groninger Belang