De oppositie in Provinciale Staten is bij de laatste Statenvergadering monddood gemaakt.
Een blok bestaande uit de coalitiepartijen aangevuld met de PvdA weigerde om te bespreken hoe het staat met plaatsing van tiltmeters in Groningen. Daarmee werd vijf partijen, die dit een belangrijk onderwerp vonden, het recht ontzegd om hun taak als volksvertegenwoordiger uit te oefenen.

Tiltmeters geven informatie over bodembeweging in Groningen. De informatie die daar mee wordt verkregen kan wel eens dé doorbraak betekenen bij onafhankelijke meetinformatie waarmee NAM/EZ/Arcadis eindelijk weersproken kunnen worden. De aanleg hiervan wordt al jarenlang gefrustreerd.

Vorig jaar hebben de Staten het college opgedragen er voor te zorgen dat er tiltmeters komen in de provincie. Een enorme doorbraak! De indruk is dat gedeputeerde Eikenaar (SP) hier weinig tot niets mee heeft gedaan. Anno 2017 heeft de gedeputeerde alleen aan de Nationaal Coördinator gevraagd om eens naar de motie te kijken. “De NCG doet onderzoek” heet het nu. De aangenomen motie roept echter op tot aanleg van een netwerk van tiltmeters en niet om weer een onderzoek van de NCG!

Heel duidelijk werd dat het uit de wind houden van een gedeputeerde belangrijker is dan opkomen voor de belangen van de inwoners van de provincie Groningen.

Groninger Belang vindt dat de Staten moeten toezien op uitvoering van het beleid en dus ook op de uitvoering van de moties die zijn aangenomen. Dat coalitiepartijen dit ontkennen is een gebrek dat wij hen niet kunnen verwijten, maar dat het de oppositie onmogelijk wordt gemaakt om het college te controleren is iets wat de coalitie en de PvdA wel te verwijten valt. Door de blokkade van de coalitie samen met de PvdA waardoor dit punt niet op de agenda is gekomen is dit onmogelijk geworden.

Wat Groninger Belang betreft is de coalitie echt op tilt geslagen bij deze tiltmeterdiscussie!