Oproep aan GS om geen medewerking te verlenen aan onderzoek Shell

 

Onder aanvoering van Groninger Belang gaat de hele oppositie het college van GS van de provincie Groningen oproepen om niet deel te nemen aan het onderzoek van Shell. In de Statenvergadering van 9 oktober gaat Groninger Belang namens alle oppositiepartijen daar de motie “Geen deelname aan Shell onderzoek” over indienen.

 

Groninger Belang ondersteunt onderzoeken naar de toekomst van het Noorden en daar waar gezamenlijke belangen zijn moeten deze gestimuleerd worden. Daarvoor hadden de Noordelijke provincies met een onafhankelijk en gezamenlijk initiatief moeten komen.

 

Echter in dit geval kan een onderzoek naar de toekomst van het Noorden niet in opdracht van Shell plaatsvinden, omdat daarmee onvoldoende waarborgen zijn voor een gedegen en afgewogen belangenafweging. Daarnaast dient de bekostiging van dergelijk onderzoek uit publieke middelen worden betaald.

 

Groninger Belang vindt dit een klap in het gezicht van de aardbevingsgedupeerden. GS toont weinig inlevingsvermogen door op deze makkelijke wijze met dit onderwerp om te gaan.