De provincie heeft nog wel eens de neiging om een te grote broek aan te trekken.
Gemeenten, die dicht bij inwoners staan, ondervinden hiervan last.
GroningerBelang is mede opgericht om dit ongewenste gedrag de kop in te drukken.

Om de coalitie in Provinciale Staten te redden is de SP in ruil voor steun aan Airport Eelde afgekocht met een aantal miljoenen voor zorg. Nu is er een regeling bedacht waarbij de provincie gaat bepalen hoe dit potje moet worden verdeeld. Wij vinden dit zeer ongewenst. Te meer omdat de provincie helemaal geen visie heeft op zorg! Groninger Belang heeft voorgesteld om het geld over te maken naar gemeenten. Die kennen hun inwoners en weten waar behoefte is.

“Zorg, dat is nu bij uitstek iets wat gemeenten behoren te regelen. Zorg is ook een taak die gemeenten goed en naar behoren hebben opgepakt. Daar mag de provincie niet tussen gaan zitten, ook omdat er nu een discussie is tussen provincie en gemeenten over rollen en taken”, zo merkte Statenlid Petra Blink dan ook terecht op.

“Gedeputeerde Eikenaar gaf in een eerdere discussie aan ‘ik ga de gemeente niet zomaar een zak geld geven’ maar nu doet de provincie precies hetzelfde want er is geen zorgvisie. Een motie om wel een visie op te stellen kreeg geen meerderheid in de Staten.

Wij hebben ook met verbijstering het pleidooi van sommige partijen aangehoord dat de provincie zich eigenlijk met alle taken van gemeenten mag bemoeien omdat we in hun woorden ‘samen overheid zijn’.
Het is duidelijk dat er voor Groninger Belang nog veel werk te doen is in de Groninger Staten!