Gedeputeerde Staten maakt een farce van wat een goed proces rond herindeling of zelfstandigheid voor Haren zou moeten zijn.

Groninger Belang heeft samen met andere oppositiepartijen tijdens een extra Statenvergadering een motie ingediend om de gemeente Haren in staat te stellen zorgvuldig een verbeteringsplan voor de gemeente te maken en uit te voeren. Hiervoor is tijd nodig, tijd die gedeputeerde Brouns niet wil geven – en die de coalitie zo is na een debat in de Staten gebleken – ook niet wil geven. Daarmee blijft niets over van het voornemen om Haren een twee sporenbeleid te laten voeren.

Het werd duidelijk dat de coalitie in Provinciale Staten, met steun van PvdA en VVD voorstander is van gedwongen herindeling. Anders is niet te verklaren waarom de gemeente Haren het mes op de keel wordt gezet en zelfs onder curatele wordt gesteld omdat ze zelf in volle overtuiging kiest voor eigen zelfstandigheid. Een gemeente onder curatele stellen is een uitermate zware stap die volgens Groninger Belang onterecht wordt gezet.

Dat herindeling van onderop moet komen is een belofte die door de GS en coalitie duidelijk is gebroken zo blijkt uit deze discussie. Wat de meerderheid van de bevolking in Haren en de meerderheid van de raad van Haren wil, daar loopt GS aan voorbij.

Wat dit alles betekent voor herindeling in andere delen van de provincie zal nu moeten blijken. Transparant en eerlijk openbaar bestuur waar de inwoners van onze provincie op mogen rekenen moet altijd voorop staan. De vraag is of dat bij de coalitie van SP, D66, ChristenUnie, CDA en GroenLinks nu het geval is.

De motie van GroningerBelang, PVV, PvdD en PvhN om Haren ruimte te geven werd verworpen.