Op woensdag 13 april sprak de commissie bestuur over de gemeentelijke herindelingen in Groningen.

Zoals bekend was Groninger Belang bij het aantreden van het nieuwe provinciebestuur enthousiast dat deze in tegenstelling tot hun voorgangers van mening waren dat een herindeling van onderop moet komen, dat dit gedragen moet worden door inwoners en volksvertegenwoordigers en dat dit het vertrekpunt is om naar de toekomst toe te werken.

Groninger Belang is niet voor of tegen herindeling. Wij vinden vooral dat het gemeenten zelf moeten zijn die, als ze vinden dat herindeling voor hen een oplossing kan zijn, hier ook aan het roer moeten staan.

Door besluiten van GS is dit nu niet meer het geval. Gemeenteraden roepen wij dan ook op om na te denken hoe zij invloed blijven houden en hoe ze de mening van hun inwoners daar nog bij kunnen betrekken. Daarom hebben wij gemeenten opgeroepen eens te kijken naar een referendumverordening.

Het hierover verschenen persbericht leest u hieronder

Groninger Belang: Maak referendum over herindeling mogelijk

Groninger Belang roept gemeenten in Groningen op om de mogelijkheid te creëren om een referendum te houden.

Hiervoor is een speciale referendumverordening nodig, een instrument dat veel gemeenten vaak nog niet hebben. Hierdoor wordt het ook mogelijk voor inwoners om iets te vinden van herindeling.

De Statenfractie heeft deze oproep gedaan nu duidelijk blijkt dat in de herindelingsdiscussie in Noord- en Centraal Groningen de provincie Groningen heel bewust en gericht de regie in handen neemt en daarmee de gemeenteraden als lokale volksvertegenwoordiging buitenspel staan.

De herindelingsdiscussie moet van onderop gevoerd worden zo stelt Groninger Belang statenlid Marc Scheffers: ‘Wij vinden dat als gemeenten constateren dat herindeling voor hen een oplossing is, het ook aan de gemeenten is om dit zelf te regelen. Dat noemen we herindeling van onderop, en dat was ook hoe de provincie er mee om zou gaan zo dachten wij. Zo wil de minister het hebben. Zo stond het ook in het coalitieakkoord van de provincie.

Groninger Belang blijft vinden dat herindeling écht van onderop moet komen, en dat inwoners zich daar ook over uit moeten kunnen spreken. Zeker nu hun volksvertegenwoordiging door ingrijpen van de provincie inhoudelijk buitenspel staat.

Terwijl de provincie maximaal 6 maand de tijd neemt om plannen te bedenken hoe toekomstige gemeenten er uit moeten zien kunnen de gemeenten zelf die tijd mooi gebruiken om een referendumverordening op te stellen zegt Scheffers: “Als gemeenten dan over 6 maand toch nog iets mogen vinden van de herindelingsplannen van de provincie kunnen de inwoners op dat moment desgewenst een oordeel geven over die plannen. Daarmee creëer je draagvlak van onderop, en daarmee kunnen inwoners ook iets vinden van dat wat de provincie nu doet.